Irisdiagnostika

Irisdiagnostika je jedna z najpresnejších diagnostických metód s presnosťou 85 % a to všetko už skôr ako ochorenie naozaj navonok prepukne!

Na dvojdňovom školení sa naučíte tieto ochorenia a príznaky rozonávať aj voľným okom a v reálnom živote použiť aj jedným presným pohľadom.