Nakresli portrét už za dva dni.

 

   Naši kurzisti v sobotu ráno
   nakreslia portrét asi takto:                       
A v nedeľu poobede už kreslia takto:

Kreslenie pred Kreslenie po

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ako je to možné ?

Tajomstvo v spočíva v aktivovaní pravej mozgovej hemisféry, tak aby pracovala naraz s ľavou mozgovou hemisférou. A nemožné sa stáva možným.

 

Kreslenie  Kreslenie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kreslenie    Kreslenie