Reflexológia

Pôvod reflexnej masáže siaha do obdobia 4 000 rokov pred n.l., vychádza  z tých istých základov ako akupunktúra a akupresúra. Súčasne sa vyvíjala na viacerých miestach: Egypt, Čína , Americký Indiáni , India,... , o ich spojenie sa zaslúžil Američan dr.Wiliam Fitzgerald, v dvadsiatom storočí sa vyvinula v zložitú exaktnú vedu.

Základ reflexnej masáže tvorí fakt že : energia neprestajne prúdi v tele prostredníctvom dráh a zón v tele , a tie vyúsťujú do reflexných bodov na chodidlách a rukách. Ak tento tok nič nehatí , sme zdraví , ak ho však blokuje napätie alebo prekrvenie , objaví sa choroba. Masážou reflexných plôšiek sa odstránia prekážky a znovu nastane harmónia vo všetkých systémoch.

Hlavným prínosom reflexnej masáže je relaxácia, zmiernenie napätia, zlepšenie krvného obehu, obnovenie funkcie zablokovanej nervovej sústavy, vytvorenie homeostázy medzi všetkými funkciami tela , a najpodstatnejšie je že masážou sa môže nepriamo vplývať na iné časti tela bez toho aby sme sa ich dotýkali. Keďže väčšina súčasných ťažkosti pramení v stresových situáciách , reflexná masáž môže byť prospešná pre širokú škálu ťažkostí.

Reflexná masáž  a terapia je u nás zameraná na poruchy pohybového systému , ako zablokovaná krčná chrbtica a celá chrbtica , bolesti všetkých veľkých kĺbov , bolesti hlavy a neznesiteľné migrénové stavy (s úspešnosťou 90 %). Reflexná masáž je vynikajúci prostriedok k úľave pri poruchách funkcií a pochodov v tele, nie na mechanické a iné poruchy (aj keď i v tomto prípade sa dá pomôcť pri bolestiach).

Kontraindikácie pri reflexnej masáži v podstate ani nie sú.

Indikácií je veľké množstvo a výhodou je , že sa môže pomôcť i v tehotnosti narozdiel od klasickej masáže.